Framtidens Skavsta - arkitekturtävling

Hur kan framtidens Skavsta se ut?

Tillsammans med Nyköpings kommun och Region Sörmland deltar vi i tävlingen Europan 17 där unga, professionella team, under 40 år, inom stadsbyggnad och arkitektur får ge sitt perspektiv på framtida utveckling där Skavsta kan bli ett levande och vibrerande område med över 10 000 arbetstillfällen.

I år är temat för tävlingen ”Living Cities – Reimagining architecture by caring for inhabited milieus”, som ska lyfta fram nya sätt att planera städer med bättre förutsättningar för samexistens mellan stad och natur. 

Tävlingsområdet i Skavsta är centralt och stationsnära med en boulevard som knyter ihop den kommande tågstationen med flygplatsen och de framtida utvecklingsområdena. Skavstas läge och den starka infrastrukturen innebär stora möjligheter.

Sju bidrag deltog i tävlingen. Här kan du se alla kreativa, innovativa och nytänkande bidrag:

Tävlingsbidragen ser vi som viktig inspiration inför framtagandet av detaljplan och utformning för området.

Vinnaren "Skavsta Forest City"

Den 4 december 2023 utsåg juryn ”Skavsta Forest City” som vinnare. "Skavsta Forest City" är en hybrid mellan skog och stad där naturen och det urbana möts och smälter samman till en levande och hållbar mix av innovation, produktion, kultur, turism, restauranger och djur- och friluftsliv. Läs mer om vinnaren och teamet bakom förslaget på Europans webbplats.

I första hand kommer vi forstätta föra dialog med vinnaren men även med andra- och tredjepristagarna, där vi också ser spännande lösningar. Nästa steg blir gemensamma workshops för att förfina och fördjupa materialet inför kommande planering av området.

Fakta om Europan

Tävlingen Europan 17 syftar till att låta tomtägare och unga framstående arkitekter komma i kontakt med varandra för att ge nya influenser och lösningar på konkreta frågeställningar, samt att bedriva en internationell diskussion om europeisk arkitektur och stadsutveckling. Tävlingen hålls vartannat år och är öppen för alla under 40 år. Grundkravet är dock att varje team ska innehålla minst en fullt utbildad arkitekt. Man kan bilda ett team med olika kompetenser och med medlemmar från olika länder.

Tävlingen startade den 27 mars 2023 och pågick till den 30 juli. Vinnaren presenterades den 4 december. Övriga svenska kommuner som deltar är Piteå, Rimbo, Skellefteå och Växjö. Mer information om de svenska tävlingsområdena hittar du här: www.europan.se

Läs mer i nyhet från 27 mars.

Våra projekt

Visionsbild över Ostlänken, stationsläget och flygplatsen
Pågående

Ostlänken - med resecentrum på Skavsta

Genom Skavstaområdet ska den nya dubbelspåriga järnvägen Ostlänken byggas. Med ett resecentrum på Skavsta blir det enklare att byta mellan tåg, buss och flyg.

Mer om projektet