Ostlänken - med resecentrum på Skavsta

Genom Skavstaområdet ska den nya dubbelspåriga järnvägen Ostlänken byggas. Ett resecentrum planeras i nära anslutning till flygplatsterminalen på Stockholm Skavsta Airport. Bilden är en visionsbild över resecentrum Skavsta.

Ostlänken byggs av Trafikverket, från Järna i norr till Linköping i söder. Vid Skavsta möts Ostlänken och bibana från Nyköping. 

Enklare byten mellan tåg, buss och flyg

Med ett resecentrum på Skavsta blir det enkelt att byta mellan tåg, buss och flyg. Järnvägen har därför placerats så nära flygplatsens terminalbyggnad som möjligt för att underlätta smidiga byten. I samband med byggandet av järnvägen kommer även vägar att dras om och trafikflöden in och ut från Skavstaområdet att förändras.

Placeringen av resecentrumet kommer vara precis där det ska, på ett läge som förbättrar tillgängligheten för människor och verksamheter till och från området. 

Vad händer nu?

Förberedande arbeten pågår redan i området och inne på Stockholm Skavsta Airport sker anpassningar i flygplatsmiljön för att möjliggöra byggandet av Ostlänken. Järnvägen byggs etappvis och delsträckan Sjösa-Skavsta där resecentrum på Skavsta ingår är planerad att starta 2024. 

Läs mer på Trafikverkets webbplats om sträckan Sjösa - Skavsta och resecentrum på Skavsta.

Fakta om Ostlänken

  • Ostlänken är en cirka 16 mil lång ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. 
  • Preliminär byggtid 2024-2034, öppnar för trafik 2035.
  • På sträckan finns fem nya resecentrum (Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping).

Läs mer om Ostlänken på Trafikverkets webbplats.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Våra projekt

Visionsbild över Skavstaområdet från arkitekttävlingen Europan 17 - tävlingsbidraget kallas Forest City
Pågående

Framtidens Skavsta - arkitekturtävling

Hur kan framtidens Skavsta se ut? Tllsammans med Nyköpings kommun och Region Sörmland deltar vi i Europan 17, en internationell stadsbyggnads- och arkitekturtävling. Se vinnaren och alla sju bidragen här.

Mer om projektet