Hållbarhet – att förvalta förtroendet att bygga för framtiden

Att bebygga obebyggd mark är att få ett stort förtroende och med det kommer ansvar och krav. Tillsammans med partners och samhälle jobbar vi med utmaningar och förbättringar för att utveckla attraktiva destinationer och noder.

Hållbarhetsarbetet är en central del i att framtidsäkra Arlandastad Group. Det genererar värde för alla som verkar och vistas i våra områden.

Idéer för framtiden!

Vi tror på att samverka över gränser och aktivt bidra till kunskapsutbyte för att driva utvecklingen i ett långsiktigt perspektiv. Vi är möjliggörare och lagspelare och vår ambition är att accelerera den hållbara utvecklingssresan i våra områden med lokala och innovativa samarbeten.

Lämna din idé eller förslag på hur vi tillsammans kan jobba med hållbar utveckling inom Explore Skavsta.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete, hållbarhetsramverk och klimatmål på arlandastadgroup.se/hallbarhet. Där finns även vår hållbarhetsredovisning. 

Kuber med FN:s globala mål

Hållbarhetsevent

Som en del av Nordens största digiloga hållbarhetskonferens A Sustainable Tomorrow arrangerade Arlandastad Group två lokala hubbar, en i Skavsta, Nyköping och en i Arlandastad. 

Läs mer om hållbarhetseventet på Arlandastad Groups webbplats

Jordglob på grön bakgrund

Vårt hållbarhetsarbete

Vi ser hållbarhetsarbetet som en central del i att framtidssäkra Arlandastad Group. Det ger oss möjlighet att fortsätta generera värde för alla som verkar och vistas i våra områden.

Läs mer om Arlandastad Groups hållbarhetsarbete.