Ledig mark för etablering

Kvarter, byggnader och oexploaterad mark. Explore Skavsta har ett strategiskt läge och stora, flexibla ytor som låter idéer ta plats och form. Idag och över tid. 

Här finns kvadratmeter att hyra, lediga lokaler att upptäcka och disponibla ytor att förvalta. 

Våra 484 hektar mark ska fortsätta att fyllas och utvecklas med koncept, klustertänk, synergieffekter och hållbara, lönsamma satsningar. 

Starten på något nytt

Först ut i området 600 000 kvadratmeter mark som ska växa och bli en samlad plats för verksamheter. Området är detaljplanerat - som företagare kan du vara med från start med stora möjligheter att påverka. 

Oexploaterad mark - en bra grund för helhetssatsning

Stora delar av marken är oexploaterad. Vi utvecklar området tillsammans med Nyköpings kommun, som har tagit fram ett planprogram för området. 

 

Välkommen att prata lediga lokaler och etableringar med oss!

Porträttbild Erik Nyberg
Erik Nyberg

Chef Fastighetsförädling
Prata med mig om era idéer!