Projekt & utveckling

Visionsbild över Ostlänken, stationsläget och flygplatsen

Projekt som pågår, satsningar som planeras, innovativa idéer… och mer!

Läs mer om vad som är på gång i Explore Skavsta