Utformningen av framtidens Skavsta fortsätter

PUBLICERAT 22 April 2024

I arkitekttävlingen Europan 17 tävlade sju bidrag om hur Skavstaområdet i Nyköping kan utvecklas i framtiden. Bidraget ”Skavsta Forest City” vann och nu tas nästa steg mot att förverkliga planerna.


- "Skavsta Forest City" är ett spännande bidrag, en hybrid mellan skog och stad där naturen och det urbana möts och smälter samman till en levande och hållbar mix av innovation, produktion, kultur, turism, restauranger och djur- och friluftsliv. "Skogsboulevarden", "Talltorget", bilfria gator samt byggnader i trä är några av förslagets bärande idéer, säger Charlotta Holm Klinth, projektledare för fysisk planering Explore Skavsta.

I förra veckan samlades det vinnande teamet bakom ”Skavsta Forest City”, tredje pristagarna ”The Sweet Spot” och representanter från Nyköpings kommun, Region Sörmland och Explore Skavsta till en workshop. Andra pristagarna "Nurture Nature" var också inbjudna men kunde inte delta.  Där diskuterades och fördjupades tankarna kring det kommande resecentrumet på Skavsta, som byggs i samband med Ostlänken. Syftet är att ta arbetet vidare in i kommunens kommande arbete med detaljplanering för området och utformning av platsen. 
 

Officiell prisutdelning Europan Sweden

Den 18 april var det officiell prisutdelning för Europan Sweden på Statens Konstråd i Stockholm. Där fick arkitekterna bakom vinnarbidraget ”Skavsta Forest City” sitt pris av riksarkitekt Helena Bjarnegård. Juryns ordförande Fredrik Drotte läste motiveringen.

Ur motiveringen:
“Idén kring stadsrummet bygger på att utveckla urbanitet i nära samklang med bevarad sammanhängande natur och viktiga grönstråk, understött av ett bildmässigt starkt språk, vilket inspirerar till en diskussion om hur långt en sådan tanke kan drivas.”

Prisutdelning Europan vinnarna Skavsta Forest City tar emot pris

Det vinnande teamet bestående av Dzenis Dzihic (SE), arkitekt, Staffan Svensson (SE), arkitekt, Vlad Capitanu (RO), arkitekt och Jon Bossuyt (SE), arkitekt tar emot priset.

Vinnarna och tredje pristagarna i arkitekttvlingen Europan

Arkitekterna bakom bidragen ”The Sweet Spot” och ”Skavsta Forest City”.
 
Läs mer på Europans webbplats.

 

Prisutdelning Europan vinnarna "Skavsta Forest City" tar emot pris
Arkitekterna bakom det vinnande bidraget "Skavsta Forest City"
Vinnarna och tredje pristagarna i arkitekttävlingen Europan