”Skavsta Forest City” vann arkitekttävling

PUBLICERAT 07 december 2023

Tävlingen Europan 17 är avgjord. I Nyköping, Skavsta tävlade sju bidrag och ”Skavsta Forest City” vann.

Ur juryns utlåtande:
“Idén kring stadsrummet bygger på att utveckla urbanitet i nära samklang med bevarad sammanhängande natur och viktiga grönstråk, understött av ett bildmässigt starkt språk, vilket inspirerar till en diskussion om hur långt en sådan tanke kan drivas.”

Vinnarna i arkitekttvlingen med representanter frn Explore Skavsta
Det vinnande teamet bestående av Dzenis Dzihic (SE), arkitekt, Staffan Svensson (SE), arkitekt, Vlad Capitanu (RO), arkitekt och Jon Bossuyt (SE), arkitekt gratuleras av representanter från Explore Skavsta.

Visionen för "Forest City" är en klimatpositiv stad, med 10 000 arbetsplatser, som växer fram i anslutning till Stockholm Skavsta Airport och den nya järnvägsstationen på den planerade Ostlänken.

"Forest City" är en hybrid mellan skog och stad där naturen och det urbana möts och smälter samman till en levande och hållbar mix av innovation, produktion, kultur, turism, restauranger och djur- och friluftsliv.
"Skogsboulevarden", "Talltorget", bilfria gator samt byggnader i trä är några av förslagets bärande idéer. 

– Vi är glada över att få så många fina bidrag och idéer till ett framtida Skavsta. Alla tävlingsbidragen är en viktig inspiration i det fortsatta arbetet, inför framtagandet av detaljplan och utformning av platsen. Vi kommer i första hand att fortsätta dialogen med vinnaren men ser spännande lösningar även hos andra- och tredjepristagarna. Nästa steg blir gemensamma workshops för att förfina och fördjupa materialet inför kommande planering, säger Charlotta Holm Klinth, projektledare för fysisk planering Explore Skavsta.

Arlandastad Group, Explore Skavsta deltog i tävlingen tillsammans med Nyköpings kommun och Region Sörmland. Tobias Ossmark som arbetar med tävlingen från Nyköpings kommuns sida är nöjd med alla bidrag som inkommit.

- Alla bidrag har nått långt i bearbetningen av våra frågeställningar och skapat tydliga mervärden i förhållande till tävlingsprogrammet. Med det vinnande teamet har vi goda förutsättningar att implementera förslagets värden i en vidare process. Bidraget väver samman flera för området viktiga funktioner på ett inspirerande sätt. Klimatanpassning och sociala frågor går hand i hand, säger Tobias Ossmark, strateg på Nyköpings kommun.

Läs mer om vinnaren på Europans webbplats.

Se alla bidragen på Nyköpings kommuns webbplats.

Skiss Skavsta Forest City: låga träbyggnader med skog runtomkring sett uppifrån
Skiss Skavsta Forest City: en väg kantad med byggnader i trä
Vinnarna i arkitekttävlingen med representanter från Explore Skavsta