Explore Skavsta bygger större lokaler åt Kustbevakningen

PUBLICERAT 27 mars 2024

Kustbevakningsflyget, som är en del av Kustbevakningen, är sedan många år tillbaka baserade på Skavsta. När deras behov av större lokaler med fler kontorsrum behövde lösas föll valet på en modullösning.

- Moduler är en snabb, bra och enkel lösning som möter deras behov av utökning. De moduler som vi valt är något större än standardmodulerna, något av en premiumvariant, säger Alexander Lidström, projektchef. 

Den nya byggnaden som består av sex stycken moduler byggs ihop med Kustbevakningens befintliga kontorsbyggnad på Pilotgången. Moduldelen ansluts med en platsbyggd gång och målas i samma färg som kontorsbyggnaden. Modulerna rymmer 8–12 kontorsplatser, mötesrum och toaletter. Den totala byggytan är 174 kvm. Preliminär inflytt är beräknad till slutet av april.

- Vi har idag bra och funktionella lokaler på Skavsta men har blivit trångbodda. I takt med bland annat ökade administrativa krav behöver vi fler resurser för att säkerställa effektiv och korrekt hantering av dessa. Därför behöver vi utöka både kontors- och lokalytan. Tillsammans med hyresvärden Explore Skavsta har vi tittat på olika möjligheter där vi gemensamt kommit fram till att en flexibel modullösning passar våra behov bäst i dagsläget, säger Thomas Bark, biträdande enhetschef flygenheten på Kustbevakningen.

PCS modulsystem är leverantör av modulerna som levereras nyckelfärdigt. Samtliga sex moduler är återbrukade och har tidigare fungerat som förskola. Modulerna är även förberedda för att kunna byggas på med en våning.

-  Genom att återbruka moduler istället för att bygga en ny kontorsbyggnad sparar vi på miljön. Enligt schablonberäkning har vi sparat motsvarande 11,7 ton CO2e, koldioxidekvivalenter. Det vill säga hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet, säger Alexander Lidström.

Kustbevakningens kontor i Skavsta

Kustbevakningens kontorsbyggnad i Skavsta.

Skiss p Kustbevakningens byggnad med nya kontorsmoduler

Skiss över Kustbevakningens kontorsbyggnad med de nya modulerna.

Kustbevakningens kontor i Skavsta
Skiss på Kustbevakningens byggnad med nya kontorsmoduler